Blog

Artykuły z zakresu działania firmy, oferowanych usług, bezpieczeństwa i reklamy.

Audyt informatyczny strony www lub aplikacji dedykowanej

Audyt to działanie ukierunkowane na sprawdzenie, zoptymalizowanie i usprawnienie pewnych rozwiazań, w tym przypadku na zweryfiowanie czy wskazana strona lub aplikacja internetowa spełnia normy, czy jest zrealizowana w prawidłowy sposób i czy jest efektywna. Audyt w założeniu nie ma na celu wykazanie nieprawidłowości czy wskazanie błędów lecz sprawdzenie czy strona www tychże nie posiada.

Wstępne działania podczas przeprowadzania audytu aplikacji lub strony www

Analiza ruchu

W ramach usługi nasz informatyk zainstaluje mechanizm monitorowania ruchu na stronie w celu oszacowania obecnego ruchu i jego typu lub jeśli system taki już pracuje (np. google analytics) to wykona analizę na obecnych danych. Analiza będzie obejmowała zmiany dobowe i okresowe w ramach monitorowanego okresu (sugerowany okres minimalny to 7dni).

Analiza obciążenia środowiska

Przeanalizujemy obecne obciążenie procesora/serwera PHP w środowisku produkcyjnym serwisu. Jeśli system nie ma mechanizmów monitorowania obciążenia to zostaną one wdrożone przynajmniej na okres testów.

Analiza obciążenia serwera baz danych MySQL lub PostgreSQL

Przeprowadzimy dodatkową analizę statystyk zapytań do bazy danych w celu oszacowania rodzaju zapytań i statystyk wykorzystania bazy danych.

Audyt i sugestie

Skorelujemy pozyskane dane w celu oszacowania zależności pomiędzy wielkością ruchu na stronie a obciążeniem środowiska. Przeprowadzimy symulację wzrostu obciążenia na bazie aktualnych danych. Przekażemy zalecenia i sugestie w celu zachowania wysokiej wydajności systemu.

 

Działania zależne od wyniku audytu

Audyt uwidoczni czy obecny system jest dostatecznie wydajny w przypadku wzrostu obciążenia serwisu i wykażę czy zastosowane rozwiązania nie wymagają poprawy lub optymalizacji.

Audyt aplikacji

Usługa szczegółowego audytu aplikacji CRM może obejmować wiele aspektów:

  • Audyt Architektury aplikacji
  • Audyt zastosowanej technologii
  • Audyt Usability aplikacji końcowych
  • Audyt Wydajności aplikacji
  • Audyt Skalowalności aplikacji
  • Audyt Bezpieczeństwa
  • Audyt Zgodności z RODO

 

Dodatkowe usługi:

Pogłębione mechanizmy analizy obciążenia bazy danych: https://pganalyze.com/

 

Agencja reklamowa Sitte.pl
ul. Bursztynowa 31, 20-576, Lublin
NIP: 8671899428

Nasza firma świadczy bezpośrednie usługi lokalnie, najczęściej na terenie miast: Lublin i Warszawa jednak często działamy zdalnie dla firm z takich miast jak Zamość, Chełm, Biała Podlaska, Puławy, Radom, Płock, Siedlce, Pruszków, Legionowo. Mamy także klientów z innych Państw Europy i USA.

© Wszystkie prawa zastrzeżone. Sitte.pl działa od 2012 r.

Szukaj