FAQ

Często zadawane pytania

Jak dodać rekord do pliku Hosts w systemie Windows

Czym jest plik hosts w systemie Windows

Plik hosts jest jednym z niewielu, ale niezwykle przydatnych narzędzi, które możemy znaleźć w systemie operacyjnym Windows. Mimo że wielu użytkowników nie zdaje sobie z tego sprawy, plik hosts może być wykorzystywany do ułatwienia zarządzania siecią, zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy wydajności. W tym artykule przedstawimy kilka przykładów, do czego możemy używać pliku hosts w systemie Windows.

 1. Blokowanie witryn internetowych: Plik hosts umożliwia blokowanie dostępu do określonych witryn internetowych. Dodając wpisy do pliku hosts, możemy przekierować adresy IP witryn na lokalny adres loopback (127.0.0.1), co skutecznie uniemożliwi dostęp do nich. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chcemy zablokować witryny zawierające treści nieodpowiednie dla dzieci, witryny o złośliwym oprogramowaniu lub witryny o niskiej reputacji.

 2. Lokalne mapowanie adresów IP: Plik hosts może być używany do mapowania adresów IP na lokalne nazwy hostów. Możemy dodać własne wpisy do pliku hosts, aby skonfigurować lokalne nazwy hostów dla adresów IP w naszej sieci. Jest to przydatne, gdy chcemy korzystać z lokalnych nazw zamiast zapamiętywania adresów IP.

 3. Przekierowywanie ruchu sieciowego: Plik hosts umożliwia również przekierowywanie ruchu sieciowego na określone adresy IP. Dodając wpisy do pliku hosts, możemy przekierować żądania dostępu do określonych witryn na inne adresy IP. Może to być przydatne, gdy chcemy testować witrynę na innej maszynie lub chcemy przekierować ruch sieciowy na serwer proxy.

 4. Rozwiązywanie problemów z DNS: W przypadku problemów z rozwiązywaniem nazw domenowych przez serwer DNS, możemy tymczasowo dodać wpisy do pliku hosts, aby ręcznie przyporządkować adresy IP do nazw domenowych. Działa to jako forma awaryjnego rozwiązania, które umożliwia kontynuowanie pracy, gdy serwer DNS nie działa poprawnie.

 5. Zapobieganie niechcianym reklamom: Dodawanie wpisów do pliku hosts może pomóc w blokowaniu niechcianych reklam. Istnieje wiele list blokowania reklam dostępnych online, które można zaimportować do pliku hosts, co skutecznie eliminuje reklamy podczas przeglądania stron internetowych.

 6. Zwiększenie wydajności sieci: Przekierowanie ruchu sieciowego na lokalne adresy IP za pośrednictwem pliku hosts może również przyspieszyć ładowanie witryn internetowych. Lokalne zasoby mogą być szybciej dostępne niż zasoby zdalne, co przekłada się na szybsze ładowanie stron.

Podsumowanie stosowania pliku hosts w systemie Winows

Plik hosts jest potężnym narzędziem w systemie Windows, które można wykorzystać do różnych celów. Od blokowania witryn internetowych po mapowanie lokalnych nazw hostów, plik hosts daje użytkownikom większą kontrolę nad siecią. Ważne jest jednak, aby korzystać z niego z rozwagą i zachować ostrożność przy wprowadzaniu zmian, aby uniknąć potencjalnych problemów z siecią. Plik hosts jest jednym z tych ukrytych skarbów, które mogą znacznie ułatwić zarządzanie siecią i poprawić nasze doświadczenia z przeglądaniem internetu w systemie Windows.

Instrukcja krok po kroku, jak dodać rekord do pliku hosts w systemie Windows

 1. Proszę otworzyć Eksplorator plików, klikając na ikonę folderu na pasku zadań lub używając kombinacji klawiszy Win + E.
 2. Proszę przejść do lokalizacji pliku hosts. Zazwyczaj znajduje się pod ścieżką: "C:\Windows\System32\drivers\etc".
 3. Proszę znaleźć plik o nazwie "hosts". Może on być ukryty, więc proszę upewnić się, że opcja wyświetlania ukrytych plików i folderów jest włączona.
 4. Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku "hosts" i wybrać opcję "Otwórz za pomocą" z menu kontekstowego. Proszę wybrać Notatnik lub inny edytor tekstowy, który Pan preferuje.
 5. Jeśli zostanie Pan(i) poproszony o podwyższenie uprawnień, aby edytować plik, proszę zatwierdzić to żądanie.
 6. Proszę przewinąć plik do końca, a następnie przejść do nowej linii.
 7. Proszę dodać rekord w formacie "adres_ip nazwa_hosta". W tym przypadku proszę wpisać "5.187.55.123 sitte.pl".
 8. Proszę kliknąć przycisk "Zapisz" w edytorze tekstowym, aby zapisać wprowadzone zmiany w pliku hosts.
 9. Proszę zamknąć edytor tekstowy.

Proszę pamiętać, że wprowadzenie zmian w pliku hosts może wymagać uprawnień administratora. Jeśli system Widnows nie pozwala na zapisanie pliku hosts, proszę upewnić się, że mamy odpowiednie uprawnienia lub uruchomić edytor tekstowy jako administrator.

 Szukaj